Các Thuộc Tính Của Margin
admin 4 năm trước

Các Thuộc Tính Của Margin

Thuộc tính margin sẽ định nghĩa khoảng trắng bao quanh một phần tử HTML. Nó có thể dùng giá trị âm để lồng nội dung vào với nhau.

Tương ứng với 4 phía của một phần tử chúng ta có 4 thuộc tính tương ứng.

Mặt khác để viết cho gọn chúng ta cũng có thể dùng cách viết giản lược để định nghĩa các giá trị cho thuộc tính margin.

Tương ứng với 4 phía ta có 4 thuộc tính:
margin-top:
margin-right:
margin-bottom:
margin-left:
Để cho gọn chúng ta cũng có thể việt thuộc tính margin dưới dạng shorthand:
div.margin {
margin: 10px 4px 5px 9px; /* top | right | bottom | left*/
}

margin: ALL;
margin: TOPANDBOTTOM LEFTANDRIGHT;
margin: TOP LEFTANDRIGHT BOTTOM;
margin: TOP RIGHT BOTTOM LEFT;

Có nghĩa là nếu sử dụng cái margin: 0 auto; => Top và bottom = 0 , left và right sẽ do browser tự điều chỉnh

51 lượt xem | 0 Bình luận
Hiện tại tác giả vẫn chưa cập nhật chia sẻ của mình