Script Định Dạng Target = _blank Cho Các Link Ngoài
admin 4 năm trước

Script Định Dạng Target = _blank Cho Các Link Ngoài

Trong một website hay blog đương nhiên sẽ có ít hoặc nhiều link liên kết tới các site bên ngoài. Và thường để người đọc không rời khỏi trang của bạn sau khi đã click vào link ra ngoài đó, bạn chọn cách đặt target=_blank vào link đó trong bài viết hoặc trong sườn. Tuy nhiên việc làm đó hơi cực nếu như bài nào bạn cũng làm thế thì rất mất thời gian và công sức!

Đoạn script dưới đây có khả năng nhận dạng các link địa chỉ mà ta không muốn cho khách rời khỏi sau khi click vào đó. Nó sẽ tự động cho target=_blank đối với các trang không có trong danh sách.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function changetargetlink(x){
var a = document.getElementsByTagName('a');
var args = changetargetlink.arguments;
for(var i in a){
a[i].target = "_blank";
a[i].rel = "_blank";
for(var j=0;j<args.length;j++){
if(a[i].href.match(args[j])){
a[i].target = "";
a[i].rel = "";
}}}}
changetargetlink('http://yeah-vn.blogspot.com','yeah-vn.blogspot.com');
//]]></script>

Đặt đoạn code trên vào ngay trên thẻ đóng </body> của trang bạn. Chú ý dòng đã được đánh dấu: http://yeah-vn.blogspot.com có nghĩa là những trang sẽ không mở ở dạng _blank (new tab). Bạn có thể thêm hoặc bớt tùy ý vài địa chỉ nữa như sau:

changetargetlink
('http://yeah-vn.blogspot.com','abc.com','cde.com','....');

Thông thường thì ta sẽ đặt các link cho trang của ta sẽ không mở new tab, còn lại tất cả các trang khác sẽ mở ở new tab, như thế ta sẽ chỉ đặt 1 giá trị cho nó nhẹ:

changetargetlink('http://yeah-vn.blogspot.com');

Hy vọng là script nhỏ này sẽ giúp bạn bớt chút công sức về đặt target cho link của bài viết.

14 lượt xem | 1 Bình luận
Hiện tại tác giả vẫn chưa cập nhật chia sẻ của mình