Gỡ bỏ dòng Subscribe to: Post (Atom) cho Blogger
admin 4 năm trước

Gỡ bỏ dòng Subscribe to: Post (Atom) cho Blogger

Nếu bạn thấy dòng liên kết “Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)” (tiếng Anh: Subscribe to: Posts (Atom)) trong Blogger không cần thiết và làm mất thẩm mỹ, bạn có thể bỏ dòng chữ này bằng 2 cách. Bạn hãy chọn cách thích hợp để thực hiện.

Hướng dẫn

– Bạn vào Thiết kế, chọn Chỉnh sửa HTML, check vào ô Mở rộng mẫu tiện ích.

– Tiếp theo, bạn chỉ cần thực hiện 1 trong 2 cách bên dưới:

Cách 1:

Bấm Ctrl+F để tìm Mã:

]]></b:skin>

Bạn chèn đoạn mã dưới này vào trước ]]></b:skin>:

.feed-links{display:none !important;}

Cách 2:

Bấm Ctrl+F để tìm và xóa mã dưới này:

<b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>

– Lưu mẫu để hoàn thành.

Chúc các bạn thành công!

23 lượt xem | 0 Bình luận
Hiện tại tác giả vẫn chưa cập nhật chia sẻ của mình

Bình luận gần đây