Allfreevn 2 năm trước

Cách thêm mạng TomoChain vào ví MetaMask

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách thêm mạng TomoChain vào ví MetaMask.

Thông số của mạng TomoChain

– Network Name: TomoChain
– New RPC URL: https://rpc.tomochain.com
– ChainID: 88 (hoặc 0x58)
– Symbol: TOMO
– Block Explorer URL: https://scan.tomochain.com

150 lượt xem | 0 Bình luận
Allfreevn là người yêu thích phim, game, công nghệ và kiến thức nên Allfreevn chia sẻ review phim, review game, thủ thuật máy tính, công nghệ, game, chia sẻ kiến thức trend là gì, là ai nhanh nhất.

Bình luận gần đây