admin 1 năm trước

Cách tạo ví Metamask và thêm mạng BSC vào ví Metamask

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách tạo ví Metamask và thêm mạng BSC vào ví Metamask thêm mạng Binance Smart Chain vào ví MetaMask.

Thông số của mạng Binance Smart Chain

– Tên mạng: Binance Smart Chain Mainnet
– URL RPC mới: https://bsc-dataseed.binance.org/
– Mã chuỗi: 56
– Ký hiệu tiền tệ: BNB
– URL trình khám phá khối: https://bscscan.com/

11 lượt xem | 0 Bình luận
Hiện tại tác giả vẫn chưa cập nhật chia sẻ của mình