admin 1 năm trước

Cách tham gia nhiệm vụ Kim Cương miễn phí trên Coinmarketcap

Coinmarketcap hiện tại đang cho người dùng tham gia làm nhiệm vụ và thu thập Kim Cương miễn phí, từ đó có thể mua vật phẩm và NFT trên các Dự Án.

Bạn hãy xem hết video này để biết cách tham gia nha.

23 lượt xem | 0 Bình luận
Hiện tại tác giả vẫn chưa cập nhật chia sẻ của mình